Regels Vlavovodivo 2020

Het evenement Vlavovodivo 2020 valt onder de regels en wetten van Scouting Nederland zoals terug te vinden op www.scouting.nl.

Onderstaande regels wijken af of vullen de bestaande regels aan. Door deelname bevestigd elke deelnemer dat hij akkoord is met alle huisregels en regels van Scouting Nederland.

Deelnemers

Deelnemers van Vlavovodivo 2020 zijn minimaal 14 jaar en lid van Explorers, Rowans, Sherpa’s, Pivo’s, Stam of  ndere officiële groepen van Scouting Nederland in de leeftijdscategorie 14 tot en met 21. Alle deelnemers dienen  onder toezicht te zijn van
minimaal 1 leiding (≥18 jaar).

Inschrijving

De inschrijvingsperiode loopt van 1 oktober 2019 tot en met 1 maart 2020. De kosten voor deelname zijn € 25 per  deelnemer onafhankelijk van de leeftijd. Er is de mogelijkheid om tweemaal ontbijt, een lunch en avondeten bij te bestellen voor €7,50 per deelnemer. De zondagochtend activiteit ‘bezoek Saefthinge’ kost €5 bovenop het reguliere inschrijvingsgeld. Dit bedrag dient over gemaakt te zijn naar de organisatie maximaal 7 dagen na opgave met vermelding van de  contactpersoon als  betalingskenmerk. Bij het overschrijden van de 7 dagen behoudt de organisatie het recht om eenzijdig de opgave te annuleren. Bij aankomst op het evenement meldt de contactpersoon zich bij de aanmeldpost. Hier levert zij een deelnemerslijst in met alle namen van alle deelnemers van de groep. Hierna krijgt men het toegangsbandje. Naam niet op de lijst=geen toegangsbandje.

Toegangsbandje

De inschrijvingsperiode loopt van 1 oktober 2019 tot en met 1 maart 2020. De kosten voor deelname zijn € 25 per  deelnemer onafhankelijk van de leeftijd. Er is de mogelijkheid om tweemaal ontbijt, een lunch en avondeten bij te bestellen voor €7,50 per deelnemer. De zondagochtend activiteit ‘bezoek Saefthinge’ kost €5 bovenop het reguliere inschrijvingsgeld. Dit bedrag dient over gemaakt te zijn naar de organisatie maximaal 7 dagen na opgave met vermelding van de  contactpersoon als  betalingskenmerk. Bij het overschrijden van de 7 dagen behoudt de organisatie het recht om eenzijdig de opgave te annuleren. Bij aankomst op het evenement meldt de contactpersoon zich bij de aanmeldpost. Hier levert zij een deelnemerslijst in met alle namen van alle deelnemers van de groep. Hierna krijgt men het toegangsbandje. Naam niet op de lijst=geen toegangsbandje.

Verantwoordelijkheid

Alle jeugdleden vallen onder de directe verantwoordelijkheid van hun leiding. Bij ieder gedrag dat tegen de regels van Scouting Nederland of Vlavovidovo 2020 in gaat zullen de leiding gecontacteerd worden en betrokken worden in iedere verdere sanctie van de deelnemer. Dus blijf altijd luisteren naar de leiding!

Verzekering

Voor Nederlandse deelnemers is de collectieve, secundaire ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van Scouting Nederland van kracht. Verlies van en schade aan materiaal en persoonlijke bagage zijn niet automatisch verzekerd. Indien gewenst kan via het landelijk servicecentrum van Scouting Nederland een reis- en bagageverzekering worden afgesloten. De volledige informatie hierover is te vinden op de website van Scouting Nederland, www.scouting.nl.
Scouting Nederland noch Vlavovodivo 2020 kan aansprakelijk worden gehouden voor verlies, diefstal of beschadiging aan goederen van deelnemers tijdens Vlavovodivo 2020 of gedurende de reisdagen.

Beeldmateriaal

Door in te schrijven geeft elke deelnemer toestemming om beeldmateriaal gemaakt op Vlavovodivo 2020 te gebruiken en verspreiden voor publicitaire doeleindes. Indien een deelnemer bezwaar heeft, kan men dit kennisgeven aan vlavovodivo@jagertjehulst.nl.
De organisatie kan bij bepaalde gelegenheden het maken van beeldmateriaal verbieden.

Terrein

Geloof het of niet, maar er zijn mensen die willen slapen tijdens Vlavovodivo. Daarom is het van 01:00 tot en met 08:00 stil op het terrein. Onze muziek is veel beter dan die van jullie. Elektronische versterkte muziek is daarom verboden bij de tent. Daarnaast zijn (eigen) aggregaten ook niet toegestaan.
Afval hoort in de afvalzak of -bak. Need more space to trash? Vraag een extra vuilniszak aan de bonnenverkoop.
Open BBQ’s zijn vanwege de brandveiligheid niet toegestaan op het terrein. Daarnaast dien je als groep zelf een brandblusser bij te hebben.

Alcohol en drugs

Het kopen en nuttigen van alcoholhoudende drank onder de 18 jaar is verboden. Daar het terrein van Vlavovodivo nog geen rookverbod heeft, willen wij u wel vragen enkel te roken bij de daarvoor aangegeven plaatsen. Aan de rokers om deze te vinden. We gaan het jullie niet te gemakkelijk maken. Roken onder de 18 jaar blijft natuurlijk verboden.
Drugs is niet cool en onder welke vorm dan ook verboden. Het bezit, handelen of nuttigen van drugs heeft uitsluiting van het evenement tot gevolg. Bij elke overtreding zal de politie ook gecontacteerd worden.
Eigen drank is toegestaan, maar enkel in beperkte mate. Mocht er worden vastgesteld dat er buitensporig veel eigen drank mee is genomen, kan dit in beslag worden genomen. In de feesttent is eigen drank in geen enkele vorm toegestaan. Bij de toegang tot de feesttent zullen we deze eigen consumpties voor jullie bijhouden in de afvalcontainer. Deze zijn na het weekend door jullie zelf weer op te halen bij de afvalverwerkingscentrale.
Glas (ook flesjes) is niet toegestaan. Elk soort glas wordt in beslag genomen

Wapens

Wapens onder welke vorm dan ook zijn verboden. Ondanks dat wij een scouting weekend zijn, is een zakmes een overbodige luxe. Deze vallen dan ook onder het wapen verbod.